ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКАТ САЛЕ СОКО
Поставио sc дана November 28 2019 09:59:36
Питање и одговор у вези појашњења конкурсне документације за јавну набавку услуга: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта сале Соко бр. ЈНМВ 08/2019, можете преузети ОВДЕ .

Комплетан текст
Питање и одговор у вези појашњења конкурсне документације за јавну набавку услуга: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта сале Соко бр. ЈНМВ 08/2019, можете преузети ОВДЕ .