Јавна набавка натријум хипохлорита
Поставио sc дана January 23 2020 12:26:30
Јавни позив за набавку добара: Набавка натријум хипохлорита за пречишћавање базенске воде бр. ЈМНВ 01/2020 можете преузети ОВДЕ .
Конкурсну документацију за абавку добара: Набавка натријум хипохлорита за пречишћавање базенске воде бр. ЈМНВ 01/2020 можете преузети ОВДЕ .
Комплетан текст
Јавни позив за набавку добара: Набавка натријум хипохлорита за пречишћавање базенске воде бр. ЈМНВ 01/2020 можете преузети ОВДЕ .
Конкурсну документацију за абавку добара: Набавка натријум хипохлорита за пречишћавање базенске воде бр. ЈМНВ 01/2020 можете преузети ОВДЕ .